АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ В УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗАСТРОЙКИ

  • Н. Абдуханова Казанский государственный архитектурно-строительный университет
  • А. Тимофеева Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Ключевые слова: градостроительная ценность, методы оценки, комплексная оценка, экспертная оценка

Аннотация

В данной статье подробно рассмотрены основные методы оценки градостроительной ценности территории: метод экспертной оценки территории; метод аналогов; метод комплексной оценки территории на основе факторов; метод оценки градостроительной ценности территорий по одному доминирующему фактору. Проведен анализ плюсов и минусов каждого метода оценки градостроительной ценности территории. Выделены эффективные и неэффективные методы оценки, представлено обоснование причин отнесения данных методов к той, или иной категории эффективности.

Биографии авторов

Н. Абдуханова , Казанский государственный архитектурно-строительный университет

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью»

А. Тимофеева, Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Студент-магистр

Литература

Abduhanova N.G. Metodicheskie osobennosti opredeleniya gradostroitelnoj cennosti territorii//Ekonomicheskie nauki. – 2019. №3 (60). S.4-5.
Balabenko E.V. Metodicheskij podhod k ocenke effektivnosti ispolzovaniya territorii dlya zhilishnogo stroitelstva //Izvestiya vuzov. Investicii. Stroitelstvo. Nedvizhimost. - 2017. - T. 7. № 4 (23). S. 21-39.
Beregovskih A.N. Ot gradostroitelstva k gradoustrojstvu: monografiya / A.N. Beregovskih. - Omsk, 2018 - S. 424.
Grigorev I.V. Tipologicheskie osobennosti formirovaniya vysotnyh mnogofunkcionalnyh zhilyh kompleksov: Diss.kand. arhitektury. - M., 2003.
Dmitrieva N.N. Gradostroitelnaya cennost territorii goroda//Fotinskie chteniya. - 2017. № 1 (7). S. 90-93.
Krivogina D.N. Ocenka gradostroitelnoj cennosti territorii// Master's Journal. - 2019. № 2. S. 69-79.
Lelyuhina A.M. Tehnologiya ocenki gorodskih zemel // Uchebnoe posobie. Izd. 1-e – M.: MIIGAiK, 2000 – 87 s.
Pavlova L.I. Gradostroitelnye prioritety i analiz cennosti territorii//Gradostroitelstvo. - 2019. № 6 (64). S. 54-57.
Ponomarev I.V. Arhitekturno-gradostroitelnaya deyatelnost i socialno-ekonomicheskaya cennost gorodskoj territorii//avtoreferat dis. kandidata arhitektury / Ural. gos. arhitekturno-hudozh. akad.. Ekaterinburg, - 2000.
Sinicyna I.A. Poznanie cennosti territorii v gradostroitelnom analize sredy//V knige: Nauka, obrazovanie i eksperimentalnoe proektirovanie v MARHI. Tezisy dokladov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, professorsko-prepodavatelskogo sostava, molodyh uchenyh i studentov. - 2018. S. 409-410
Yusupova E.A. Potencial territorii: ot gradostroitelnogo do ekonomicheskogo [Elektronnye resurs]// Innovacionnaya nauka. - 2017. №4 -1. - Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-territorii-otgradostroitelnogo-do-ekonomicheskogo (data obrasheniya: 01.11.2021).
Опубликован
2021-12-16
Как цитировать
Абдуханова , Н., и А. Тимофеева. 2021. «АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ В УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗАСТРОЙКИ ». EurasianUnionScientists, декабрь, 20-23. https://econ-law.euroasia-science.ru/index.php/Euroasia/article/view/770.