ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

  • V. Ponikarov MIREA RTU
  • E. Babunova MIREA RTU
Ключевые слова: конкуренция, конкурентные стратегии, направления совершенствования конкурентной стратегии организации, конкурентные преимущества, конкурентная среда, конкурентоспособность.

Аннотация

В данной статье рассмотрена проблема обеспечения конкурентоспособности организации на основе выбора правильной конкурентной стратегии, представлен анализ основных направлений совершенствования конкурентной стратегии организации.

Биографии авторов

V. Ponikarov , MIREA RTU

professor of the department of modern management technologies

E. Babunova , MIREA RTU

student of the 4th year 

Литература

1. Kravcevich S.V. Razvitie teorii konkurencii: vklad otechestvennoj i zapadnoj nauchnyh shkol / Vestnik UrFU. Seriya ekonomika i upravlenie. 2018. Tom 17. № 4. S. 578–602.
2. Taranuha Yu.V. Konkurenciya i konkurentosposobnost: monografiya. – M.: Izdatelstvo «Rusajns», 2020. – 336 s.
3. Taranuha Yu.V. Konkurentnye strategii. Sovremennye sposoby zavoevaniya preimushestv: prakticheskoe posobie. – M.: RUSAJNS, 2016. – 358 s.
4. Antonov G.D., Ivanova O.P., Tumin V.M. Upravlenie konkurento-sposobnostyu organizacii: Uchebnoe posobie. – M.: INFRA-M, 2013. – 300 s.
5. Porter M. Konkurentnaya strategiya: Metodika analiza otraslej i konkurentov. Per. s angl. – M.: Alpina Pablisher, 2011. – 453 s.
6. Fathutdinov R.A. Konkurentosposobnost: ekonomika, strategiya, upravlenie: Uchebnik. – M.: INFRA-M, 2009. – 311 s.
7. Alejnikova A.I., Lymareva O.A. Faktory, vliyayushie na vybor konkurentnoj strategii predpriyatiya // Ekonomika i menedzhment innovacionnyh tehnologij. 2016. № 6 [Elektronnyj resurs]. URL: https://ekonomika.snauka.ru/2016/06/12014 (data obrasheniya: 12.04.2021).
8. Marmashova S.P. Konkurentnye strategii: elektronnyj uchebno-metodicheskij kompleks po uchebnoj discipline «Konkurentnye strategii» dlya specialnosti «Marketing». – Minsk: BGU, 2018. – 58 s.
Опубликован
2021-07-10
Как цитировать
Ponikarov , V., и E. Babunova. 2021. «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ». EurasianUnionScientists, июль, 28-30. https://econ-law.euroasia-science.ru/index.php/Euroasia/article/view/724.